Tajuk Rencana

Tajuk rencana adalah ulasan penulis terhadap isu yang sedang hangat di masyarakat secara menyeluruh. Jenis tulisan non-fiktif yang satu ini biasa dijumpai di surat kabar, ditulis oleh pemimpin redaksi ataupun … Continue reading Tajuk Rencana